Stenberg Anna

Med en framgångsrik chefskarriär inom Stenbecksgruppen i bagaget och utsedd till Framtidens Kvinnliga Ledare startade Anna Stenberg rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search för att öka andelen kvinnor på ledande positioner på ett nytt och lösningsorienterat sätt. Anna är en flitigt anlitad talare och ordstyrer som bl. a har föreläst på Personalmässan, Konvent Framtid och Stockholms Handelskammare. Hennes mest uppmärksammade föreläsningar är ”Slaget om den kvinnliga ledaren”, ”Framtidens Ledarskap” och ”Kriget om stjärnorna”.

Rubriker
Slaget om den kvinnliga ledaren
Framtidens Ledarskap
Kriget om stjärnorna

Anna skräddarsyr, specialskriver och anpassar sina föreläsningar utifrån kundens önskemål och behov och kan även addera en efterföljande workshop till föreläsningarna.

Presentation
Anna Stenberg är en flitigt anlitad föreläsare och ordstyrer med en spännande chefskarriär inom Stenbecksgruppen där hon som 26 åring ledde verksamheter med flera hundra medarbetare. 2008 fick Anna utmärkelsen Framtidens Kvinnliga Ledare och 2013 utsågs hon till en av näringslivets superkommunikatörer av tidningen Resumé.

Efter åtta år på MTG där hon startade som trainee 2003 och sen bland annat arbetade som Marknadschef för Strix Television, Operativ Chef och VD för MTG Radio och HR-direktör för MTG-koncernen ville hon fortsätta sitt engagemang för kvinnligt ledarskap med syfte att öka andelen kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Hon startade därför WES som idag har över 7000 kvinnliga ledare i sitt rekryteringsnätverk och hjälper såväl börsbolag som myndigheter och organisationer att rekrytera fler kvinnliga talanger och ledare till deras verksamheter.

Annas föreläsningar är inspirerande, upplysande och underhållande och förmedlar budskapet om att företag och organisationer måste inse den starka och självklara kopplingen mellan kompetens och lönsamhet och att det pågår ett kompetenskrig på marknaden som blir intensivare för varje dag. Jakten på den bästa kompetensen är igång för att kunna konkurrera och inte minst attrahera.

Hur ska man locka denna värdefulla kompetens och hur ska den ledas? Diversifierade ledningar är en avgörande faktor för ökad lönsamhet och framgång men hur ska man få näringslivets ledare att komma till insikt om detta och hur ska man uppnå konkret och framgångsrik förändring? I Anna Stenbergs föreläsningar får du svaret.

Anna Stenberg arbetar även som ordstyrer och har bland annat fungerat som ordstyrer på bland annat Stockholms Handelskammares event och för tidningen Passion for Business kvinnliga nätverksevent.

Teman när hon agerar ordstyrer brukar handla om kompetens, talang, karriär, kvinnor i ledande positioner, kvinnor i karriären, jämställdhet, mångfaldsfrågor, rekrytering och styrelse/ledningsarbete.