Goldmann Mattias

Mattias Goldmann har agerat ordstyrer och presentatör på fyra kontinenter och fem språk.

I Sverige har han haft uppdrag åt Svenskt Näringsliv, Miljöstyrningsrådet, Återvinningsindustrierna, EU-kommissionen samt åtskilliga miljö-, bistånds- och handikapporganisationer. Mattias politiska bakgrund gör att politiker inte kommer undan med svävande svar, och hans bakgrund inom PR och lobbying gör att diskussioner omsätts i konkreta förslag.

Att han också arbetat som journalist hjälper uppdragsgivaren att leverera rätt material till media. Förutom uppdrag som moderator föreläser Mattias om politik, miljöfrågor, trafikfrågor, bistånd, PR och lobbying.