Faktabaserat journalistik: Lene Johansen

Lene Johansen är även författare, programledare och föreläsare och anlitas även ofta som ordstyrer. Hennes breda erfarenhetsbas gör att hon lika gärna talar om politik som om journalistik.

Hon är ett välkänt ansikte i TV-rutan. Hon har arbetat med ekonomisk och politisk rapportering vid Television i decennier, och har därigenom blivit känd och respekterad för sin erfarenhet, sakkunskap och noggrannhet. Lene Johansen är dessutom författare, programledare och tidningskrönikör. Hon arbetar gärna som ordstyrerr, debattledare och konferencier.

Tack var sin mångfacetterade bakgrund anlitas hon även ofta som talare och hennes ämnen är då arbetsmarknad, ekonomi, politik, EU-frågor, utrikesfrågor, miljö, klimat, djur och djurskyddsfrågor, brott och straff samt ekonomisk brottslighet.

Som framgår av ovan har Lene Johansen en bred erfarenhet, som täcker en lång rad samhällsområden. Hon har en gedigen erfarenhet av att ställa frågor och kräva svar. På grund av hennes mångfacetterade bakgrund kan det också vara intressant att engagera henne som talare och föredragshållare. Det gäller inte minst frågor som rör massmedia, journalistik och politik. Hon är också pedagogisk. Hennes framställningssätt är enkelt, humoristiskt och lättsamt, men ändå strikt faktabaserat.